Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng kết học kỳ 2, trường THCS N có 60 học sinh không đạt họ

Tổng kết học kỳ 2, trường THCS N có 60 học sinh không đạt họ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng kết học kỳ 2, trường THCS N có 60 học sinh không đạt học sinh giỏi, trong đó có 6 em từng đạt học sinh giỏi học kì I, số học sinh giỏi học kỳ II bằng frac{40}{37} số học sinh giỏi học kì I và có 8% số học sinh của trường không đạt học sinh giỏi học kỳ I nhưng đạt học sinh giỏi học kỳ II. Tìm số học sinh giỏi học kỳ II của trường biết rằng số học sinh giỏi của trường không thay đổi trong suốt năm học.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi số học sinh giỏi học kỳ II của trường là x( học sinh) (ĐK: x  N*)

Theo bài ra ta có số học sinh của trường là: x+60 (học sinh)

Số  học  sinh giỏi học kỳ I là x:  = x ( học sinh ).

Ta có phương trình :  x  - 6 + 8% ( x+60) = x

185x -1200+16x+960=200x x=240 (học sinh)

Vậy số học sinh giỏi hoch kỳ II là 240 học sinh.

Ý kiến của bạn