Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng số hạt proton , notron và electron trong 2 nguyên tử M

Tổng số hạt proton , notron và electron trong 2 nguyên tử M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng số hạt proton , notron và electron trong 2 nguyên tử M và X tương ứng là 58 và 52. Hợp chất MXn chứa liên kết :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Với M có: 2p + n = 58 ; Lại có p  n  1,5p  =>  16,5  p  19,3

=> p= 17 => M là Cl

     P=18 => khí hiếm => L

     P= 19 => M là Kali

Với X có: 2p + n = 52 ; Lại có p  n  1,5p  =>  14,9  p  17,3

=> p= 15 =>X là P

     P=16 => X là S

     P= 17 => X là Cl

Do hợp chất yêu cầu là MXn => các TH thỏa mãn là  KCl, cả 2 trường hợp này đều có liên kết ion trong phân tử

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn