Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộ

Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở dạng đơn chất X tác dụng với Y. Khẳng định nào sau đây đúng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có pX + pY = 25 và Y thuộc nhóm VIIA.

+) pY = 9 => pX = 16 (S) => thỏa mãn

+) pY = 17 => pX = 8 (O) => Loại

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn