Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng thống đầu tiên của Liên Bang Nga là ai?    

Tổng thống đầu tiên của Liên Bang Nga là ai?    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng thống đầu tiên của Liên Bang Nga là ai?

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kể từ khi Liên Xô tan rã, có ba người đã được bầu vào chức vụ này. Tổng thống đầu tiên là Boris Yeltsin đã được bầu vào chức vụ này ngày 12 tháng 6 năm 1991 thông qua một cuộc bầu cử phổ thông. Ông nhậm chức vào ngày 7 tháng 7 năm 1991 với nhiệm kỳ 5 năm.

Ý kiến của bạn