Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là:

Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đời tổng thống Liên Bang Nga:

-         B. Yeltsin: 1991 – 1999.

-         V. Putin: 2000 – 2008.

-         D. Medvedev: 2008 – 2012.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn