Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật

Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật có tính tương đối vì chuyển động của vật được quan sát:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.

Giải chi tiết:

Trạng thái đứng yên hay trạng thái chuyển động của vật có tính tương đối vì chuyển động của vật được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Chọn A.

Ý kiến của bạn