Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên bản đồ tỉ lệ 1200000 2cm trên bản đồ ứng với bao n

Trên bản đồ tỉ lệ 1200000 2cm trên bản đồ ứng với bao n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên bản đồ tỉ lệ 1:200000, 2cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 3, trang 16, SGK 10

Giải chi tiết:

1:200000 là 1 cm trên bản đồ ứng với 200000 cm trên thực địa ( hoặc = 2km trên thực địa)

=> 2 cm trên bản đồ ứng 4 km trên thực địa

Chọn B

Ý kiến của bạn