Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S<sub>1</sub> , S<sub>2</

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S<sub>1</sub> , S<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt  u1 =u2 =4cos40πt (mm) , tốc độ truyền sóng là 120cm/s  . Gọi I là trung điểm của S1S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động  tại điểm B có giá trị là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn