Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa, người ta đếm được 9 v

Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa, người ta đếm được 9 v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa, người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 9 vân sáng trên màn suy ra có 8 khoảng vân 

Có  => tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm là vân sáng bậc 16

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn