Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia:

Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn