Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động là 10Hz, khoảng c

Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động là 10Hz, khoảng c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên dây có sóng dừng, với tần số dao động là 10Hz, khoảng cách giữa hai nút kề cận là 5cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

       Khoảng cách giữa 2 nút kề kề cận là  => =10 => v=f=100 cm/s

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn