Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên đường phố có mức cường độ âm là L<sub>1 </sub>= 70 dB,

Trên đường phố có mức cường độ âm là L<sub>1 </sub>= 70 dB,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo được mức cường độ âm là L2 = 40 dB. Tỉ số I1/I2 bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức: 

=> 40 – 70 = 

=> 

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn