Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên gen có 1 bazơ nitơ dạng hiếm A*, sau 5 lần nhân đôi tối

Trên gen có 1 bazơ nitơ dạng hiếm A*, sau 5 lần nhân đôi tối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên gen có 1 bazơ nitơ dạng hiếm A*, sau 5 lần nhân đôi tối đa sẽ xuất hiện bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế cặp A - T→ G - X ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong một gen đang sẵn có bazo nitro dạng hiếm . thì sau n lần nhân đôi thì số gen bị đột biến sẽ là 2n- 1  - 1

Vậy sau 5 lần nhân đôi thì số gen bị đột biến sẽ là

25- 1  - 1 = 15

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn