Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên giá sách có 4 quyển sách toán 3 quyển sách ly 2 qu

Trên giá sách có 4 quyển sách toán 3 quyển sách ly 2 qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên giá sách có (4) quyển sách toán, (3) quyển sách ly, (2) quyển sách hóa ( các quyển sách cùng môn đôi một khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra (3) quyển sách sao cho có ít nhất (1) quyển sách Toán?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn