Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo ly độ c

Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo ly độ c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo ly độ của một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc cực đại của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn