Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên mạch mang mã gốc của gen xét một mã bộ ba 3'AGX5'. Côđo

Trên mạch mang mã gốc của gen xét một mã bộ ba 3'AGX5'. Côđo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mạch mang mã gốc của gen xét một mã bộ ba 3'AGX5'. Côđon tương ứng trên phân tử

mARN được phiên mã từ gen này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo nguyên tác bổ sung :

AND:    3'AGX5'

mARN  5'UXG3'.      

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn