Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha có

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha có biên độ 1,5A và 2A dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm M cách hai nguồn những khoảng d1 = 5,75λ và d2 = 9,75λ sẽ có biên độ dao động


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

Sóng tại M nhận được do mỗi nguồn truyền đến:

(eqalign{ & {u_{1M}} = 1,5{rm{A}}c{rm{os}}(varphi - {{2pi {{rm{d}}_1}} over lambda }) = 1,5{rm{A}}c{rm{os}}(varphi - 11,5pi ) cr & {u_{1M}} = 2{rm{A}}c{rm{os}}(varphi - {{2pi {{rm{d}}_2}} over lambda }) = 2{rm{A}}c{rm{os}}(varphi - 19,5pi ) cr} )

Sóng tổng hợp tại M có biên độ: ({{rm{A}}_M} = sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{{rm{A}}_1}{A_2}{rm{cos}}Delta varphi }  = 3,5{rm{A}})

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn