Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha S

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha S1, S2 cách nhau 24 cm, dao động theo cùng phương thẳng đứng. Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm I của S1S2 đến điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với I bằng 5 cm. Số điểm không dao động trên đoạn S1S2


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi điểm dao động cùng pha gần I nhất trên đường trung trực là M

M cách S1, S2  các khoảng bằng nhau là d 

Theo bài toán:  

Để 1 điểm không dao động là:

 

Đáp án đúng là B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn