Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt một dụng cụ có ghi Asim Dụng cụ này đo đại l

Trên mặt một dụng cụ có ghi Asim Dụng cụ này đo đại l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt một dụng cụ có ghi (left( {Asim} right)). Dụng cụ này đo đại lượng nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng vôn kế và ampe kế có kí hiệu là AC (hay ( sim ))


+ Kí hiệu: Dòng xoay chiều (left( sim right)); Dòng 1 chiều  (left(  -  right))

Giải chi tiết:

Trên mặt một dụng cụ có ghi (left( {A sim} right)). Dụng cụ này đo cường độ dòng điện của dòng điện xoay chiều.

Chọn C.

Ý kiến của bạn