Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt nước có hai nguồn sóng S<sub>1</sub> và S<sub>2</su

Trên mặt nước có hai nguồn sóng S<sub>1</sub> và S<sub>2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt nước có hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 30cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=u2=5cos(20πt)cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. M là một điểm trên mặt nước sao cho MS1=28,5cm và MS2=16,5cm. Li độ dao động của M tại các thời điểm t=0,50s và t’=2,25s lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn