Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên mặt phẳng tọa độ biết M - 12 là điểm biểu diễn củ

Trên mặt phẳng tọa độ biết M - 12 là điểm biểu diễn củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên mặt phẳng tọa độ, biết (Mleft( { - 1;,,2} right))là điểm biểu diễn của số phức (z.) Phần thực của (z) bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điểm (Mleft( {x;,,y} right)) là điểm biểu diễn số phức (z) ( Rightarrow z = x + yi.)


Khi đó (x,,,y) lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức (z.)

Giải chi tiết:

Điểm (Mleft( { - 1;,,2} right)) là điểm biểu diễn số phức (z) ( Rightarrow z =  - 1 + i.)

( Rightarrow ) Phần thực của số phức (z) là ( - 1).

Chọn D.

Ý kiến của bạn