Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây AB dài 90 (cm), hai đầu cố định, đang có só

Trên một sợi dây AB dài 90 (cm), hai đầu cố định, đang có só

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây AB dài 90 (cm), hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50(Hz). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 10 (m/s). Số bụng sóng trên dây là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là C

Bước sóng: 

Số bụng sóng trên dây: bụng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn