Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây đàn hồi dài 16m hai đầu cố định đang c

Trên một sợi dây đàn hồi dài 16m hai đầu cố định đang c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây đàn hồi dài (1,6m) hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng (0,2m.) Số bụng sóng trên dây là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chiều dài sóng dừng trên dây hai đầu cố định: (l = kdfrac{lambda }{2}) ( k = số bụng sóng)

Giải chi tiết:

Ta có, (l = kdfrac{lambda }{2}) ( k = số bụng sóng)

( Rightarrow k = dfrac{{2l}}{lambda } = dfrac{{2.1,6}}{{0,2}} = 16)

Chọn C.

Ý kiến của bạn