Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A.

Bước sóng là :

Tốc độc của sóng là : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn