Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ.

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ. Khoảng cách từ một nút đến một nút liền kề nó bằng

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 Đáp án là C

Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng, khoảng cách từ một nút tới một nút liền kề bằng một nửa bước sóng. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn