Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây đang hồi đang có sóng dừng với tần số 100Hz

Trên một sợi dây đang hồi đang có sóng dừng với tần số 100Hz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây đang hồi đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta nhìn thấy khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 0,5m.Tốc độ truyền sóng trên dây là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn