Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 60 cm có sóng dừng với

Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 60 cm có sóng dừng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên một sợi dây hai đầu cố định dài 60 cm có sóng dừng với 5 điểm bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6 m/s. Tần số sóng bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bước sóng là: 

       Tần số là: 

       Chọn đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn