Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên những sườn núi cao đón gió càng lên cao lượng mưa

Trên những sườn núi cao đón gió càng lên cao lượng mưa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên những sườn núi cao đón gió, càng lên cao lượng mưa trong năm càng lớn, nhưng ở những đỉnh núi cao lượng mưa trong năm lại ít, lí do đỉnh núi cao mưa ít là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về ảnh hưởng của độ cao địa hình đến lượng mưa.

Giải chi tiết:

Cùng một sườn núi đón gió: càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, gây mưa lớn (đặc biệt ở sườn núi đón gió), đến một độ cao nhất định độ ẩm giảm (do gió gây mưa nhiều ở sườn núi, lên đến đỉnh độ ẩm giảm đi nhiều)  ->  lượng mưa giảm

=> Do vậy, ở đỉnh núi cao thường có mưa ít.

Chọn D

Ý kiến của bạn