Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố dịnh và đầu O dao động đi

Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố dịnh và đầu O dao động đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên sợi dây OA dài 1,5m, đầu A cố dịnh và đầu O dao động điều hòa với tần số 20Hz thì trên dây có 5 nút, O là nút. Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì O phải dao động với tần số :

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn