Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như thế

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như thế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

Giải chi tiết:

Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố nằm xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

Chọn C

Ý kiến của bạn