Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên trạm du hành vũ trụ, oxi được tái sinh bằng KO2</s

Trên trạm du hành vũ trụ, oxi được tái sinh bằng KO2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên trạm du hành vũ trụ, oxi được tái sinh bằng KO2. Một trạm du hành vũ trụ có trang bị 355kg KO2 cho 1 phi đội gồm 2 nhà du hành, mỗi người mỗi ngày đêm thải ra 1,1kg khí CO2. Hỏi hoạt động của phi hành đoàn được duy trì bao lâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2KO2   +   CO2 -> ½ O2 + K2CO3

71             44                  (kg)

3,55    <-  1,1                 (kg)

=> Số ngày sống = 355 : (2.3,55) = 50 ngày

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn