Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày các giải pháp đối với vấn đề suy giảm đa dạng

Trình bày các giải pháp đối với vấn đề suy giảm đa dạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày các giải pháp đối với vấn đề suy giảm đa dạng sinh học.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 3 – Vấn đề môi trường

Giải chi tiết:

- Khai thác hợp lí, cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính chất hủy diệt.

- Tích cực trồng và bảo vệ rừng.

- Lai tạo nhiều giống mới.

- Bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn