Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày đặc điểm nơi ra đời của các tôn giáo lớn ở ch

Trình bày đặc điểm nơi ra đời của các tôn giáo lớn ở ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày đặc điểm, nơi ra đời của các tôn giáo lớn ở châu Á?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 – Đặc điểm dân cư – xã hội châu Á (trang 13 sgk Địa lí 8)

Giải chi tiết:

Đặc điểm và nơi ra đời các tôn giáo lớn ở châu Á:

 

Ý kiến của bạn