Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 6, trang 48.

Giải chi tiết:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

- Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng được nhân dân khắp nơi ủng hộ.

- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh, rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

- Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước. Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan.

=> Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. 

Ý kiến của bạn