Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày những hiểu biết của em về tiểu sử cuộc đời củ

Trình bày những hiểu biết của em về tiểu sử cuộc đời củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày những hiểu biết của em về tiểu sử cuộc đời của nhà thơ Xuân Diệu.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng những kiến thức đã học trong bài “Tác gia Xuân Diệu” 

Giải chi tiết:

1. Tiểu sử

- Xuân Diệu (1916 – 1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu. Bút danh: Trảo Nha.

- Quê quán: Quê cha tại Can Lộc – Hà Tĩnh, quê mẹ ở Tuy Phước – Bình Định. Ông sinh ra và lớn lên ở quê mẹ.

- Học vấn và sự nghiệp:

+ Học hết bậc Thành chung ở quê mẹ.

+ Học hết tú tài ở Hà Nội và Huế.

+ Làm viên chức ở Mĩ Tho.

+ Làm thơ, viết văn ở Hà Nội.

 - Tham gia Mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám 1945.

-> Gắn bó với Cách mạng và nền văn học Cách mạng.

- Đóng góp lớn nhất với tư cách một nhà thơ, nhà văn với sự nghiệp sáng tác khá đồ sộ: 50 tác phẩm (thơ, văn, nghiên cứu, phê bình văn học, dịch thuật)

->1 nghệ sĩ lớn, một nhà văn hóa lớn.

2. Con người

- Cần cù, kiên nhẫn trong học tập, trong rèn luyện, trong lao động nghệ thuật.

- Hồn thơ nồng nàn, sôi nổi

-> Nguyên nhân:

+ Thiên nhiên quê mẹ : ngọn gió nồm, những con sóng biển.

+ Hoàn cảnh riêng: con vợ lẽ ->không được gần mẹ, chịu sự hắt hủi trong gia đình.

-> Khao khát yêu thương và khao khát cảm thông.

- Sự kết hợp giữa hai yếu tố cổ điển và hiện đại, đông và tây (văn hóa, văn học phương Tây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn)

-> Nguyên nhân:

- Xuân Diệu là 1 trí thức Tây học được đào tạo một cách bài bản trên nhà trường.

- Xuất thân trong gia đình nhà Nho.

Ý kiến của bạn