Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong th

Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” thời Tổng thống Bill Clintơn có gì giống so với các đời Tổng thống trước đó?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức đã học trong bài Nước Mĩ, SGK Lịch sử 12, trang 45 - 46 để trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 


- So sánh để rút ra điểm giống nhau giữa mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” thời Tổng thống Bill Clintơn và các đời Tổng thống trước đó.

Giải chi tiết:

a. Tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 (thế kỷ XX) :

*Kinh tế: Kinh tế Mĩ phục hồi và phát triển trở lại:

- Kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới: GNP là 9873 tỷ USD, GNP đầu người là 36.487 USD, chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm thế giới.

- Mĩ chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như WTO, INF, G7, WB…

*KH-KT: Phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới (đến năm 2003, Mĩ đạt 286/755 giải Nobel khoa học) …

*Văn hóa: Đạt nhiều thành tựu đáng chú ý như: Giải Osca (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), 11 giải Nobel văn chương.

*Về đối nội: Chính quyền B.Clinton “cố gắng ứng dụng ba giá trị: cơ hội, trách nhiệm và cộng đồng để vượt qua những thử thách”…

*Về đối ngoại: Chính quyền B.Clinton thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng” với ba trụ cột chính là:

1. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

2. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

3. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

b. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B.Clintơn có điểm giống so với các đời Tổng thống trước đó là đều:

- Nhằm đàn áp phong trào cách mạng thế giới (phong trào công nhân, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ).

- Khống chế, chi phối các nước đồng minh.

- Ra sức thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”, chi phối và lãnh đạo toàn thế giới.

Ý kiến của bạn