Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày những thắng lợi của phong trào giải phóng dân

Trình bày những thắng lợi của phong trào giải phóng dân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày những thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 35 - 37.

Giải chi tiết:

- Các nước Mĩ Latinh đã giành độc lập từ rất sớm (đầu thế kỉ XIX) từ tay thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhưng sau đó lệ thuộc vào Mĩ.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành "sân sau", xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ.

=> Phong trào đấu tranh lật đổ các chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cách mạng Cuba.

Ý kiến của bạn