Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối v

Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi? Châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên? (2,0 điểm)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 5 – Một số vấn đề của châu Phi

Giải chi tiết:

* Những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Châu Phi

- Thuận lợi: Khoáng sản giàu có và đa dạng kim loại đen, kim loại màu, nhiên liệu » phát triển CN (0,25đ).

- Khó khăn:

+ Khí hậu khô nóng: thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất (0,25đ).

+ Diện tích hoang mạc, bán hoang mạc và xa van lớn: khó khăn cho phát triển NN (0,25đ).

+ Tài nguyên rừng bị khai thác quá mức, làm hoang mạc hóa đất đai (0,25đ).

+ Tài nguyên khoáng sản bị khai thác mạnh, có nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm môi trường (0,25đ).

* Những giải pháp cần có để khắc phục những khó khăn về mặt tự nhiên ở châu Phi là:

- Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí (0,5đ).

- Tăng cường các biện pháp thủy lợi để hạn chế sự khô hạn (0,5đ).

Ý kiến của bạn