Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình bày nội dung của văn bản “Bài học đường đời đầu

Trình bày nội dung của văn bản “Bài học đường đời đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình bày nội dung của văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ văn bản Bài học đường đời đầu tiên

Giải chi tiết:

Nội dung của văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”:

- Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi.

- Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.

Ý kiến của bạn