Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình tự các giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sốn

Trình tự các giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sốn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình tự các giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trình tự các giai đoạn trong quá trình phát sinh sự sống: Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học (SGK Sinh 12 trang 136).

Chọn B

Ý kiến của bạn