Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ? I. Cắ

Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ? I. Cắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ?

I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.

II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.

III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.                           

IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit.

Tổ hợp trả lời đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trình từ đúng:

Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào  => Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit =>  đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit  => Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn