Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một a-amino

Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một a-amino

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một a-amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M ; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn