Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tripeptit X mạch hở có công thức phân tử C10H<sub

Tripeptit X mạch hở có công thức phân tử C10H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tripeptit X mạch hở có công thức phân tử C10H19O4N3. Thủy phân hoàn toàn một lượng X trong dung dịch 400,0 ml dung dịch NaOH 2M (lấy dư), đun nóng, thu được dung dịch Y chứa 77,4 gam chất tan. Cho dung dịch Y  tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau đó cô  cạn cẩn thận, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

 

Lời giải :

Khi cho X tác dụng với 0,8 mol NaOH thì :

mX + mNaOH = mrắn + mH2O (Có : nX = nH2O)

=> nX = 0,2 mol

Khi cho dung dịch Y tác dụng với HCl dư thì :

mmuối = 245nX + 2.18nX + 3.36,5nX + 58,5nNaCl = 124,9g (Với nNaCl = nNaOH = 0,8 mol)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn