Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4</sub

Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có:

 nH+ = 0,05.0,1.2+0,1.0,1 = 0,02

nOH- = 0,2.0,1+0,1.2.0,1=0,04

[OH-] dư = (0,04-0,02):0,2=0,1

--> pH = 13

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn