Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Trong 1 lần nguyên phân của 1 tế bào ở thể lưỡng bội, một n

 Trong 1 lần nguyên phân của 1 tế bào ở thể lưỡng bội, một n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong 1 lần nguyên phân của 1 tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sặc thể của cập số 3 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Các tế  bào này có thể là: 1 tế bào chứa 2 NST 3 và 2 NST 6, tế bào còn lại không chứa NST 3 và 6

                                   Hoặc: 1 tế bào chứa 2 NST 3 và không chứa NST 6, tế bào còn lại chứa 2 NST 6 và không chứa NST 3

Đáp án B

'>  4.

 

 

Bệnh và hội chứng có thể gặp ở cả 2 giới: 1,2,4,6

3: bệnh do gen trên Y quy định chỉ gặp ở nam

5: bệnh nhân XO nên chỉ có ở nữ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn