Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 mol phân tử CO2 có : 1 . 6,02 . 1023=6,02 . 1023 phân tử CO2

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn