Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong 1 nghiên cứu, người ta nhận thấ

Trong 1 nghiên cứu, người ta nhận thấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 1 nghiên cứu, người ta nhận thấy hai loài chim sẻ Geospiza fuginosa và Geospiza fortis khi sống tại hai khu vực khác nhau thì kích thước mỏ bằng nhau, nhưng khi sống cùng nhau thì kích thước mỏ hai loài lại khác nhau. Điều giải thích nào dưới đây là chính xác?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi sống cùng trong một địa điểm thì   hai loài  đã có sự phân chia nguồn sống để giảm bớt sự cạnh tranh

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn