Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?

Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nCuSO4 = mCuSO4 : MCuSO4 = 16 : 160 = 0,1 mol

Trong 1mol CuSO4 có 1 mol Cu

=> 0,1 mol CuSO4 có 0,1 mol Cu

=> mCu = nCu . MCu = 0,1 . 64 = 6,4g

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn