Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong 1kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích – C<sub>6</su

Trong 1kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích – C<sub>6</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 1kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích – C6H10O5 – là :

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn