Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số

Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng cá thể ở mỗi nhóm tuổi của quần thể như sau:

 

 

Hãy chọn kết luận đúng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể 1 :

-   Kích thước : 325

-   Là quần thể già,  do  lứa tuổi sinh sản thấp

Quần thể 2 :

-   Kích thước : 454

-   Là quần thể ổn định

Quần thể 3 :

-   Kích thước : 340

-   Là quần thể trẻ

Quần thể 3 có cấu trúc trẻ, do đó có nhiều tiềm năng gia tăng số lượng

Kết luận đúng là D

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn